O spoločnosti
SEMAT a.s. Trnava

SEMAT a.s. Trnava vznikol 1.5. 1995 ako právny nástupca Semat, Semenársky štátny majetok š.p. Trnava. Ten v rôznych formách ako závod Slovosivo Bratislava pôsobí v regióne od roku 1949. História spoločnosti je viac ako polstoročná. Ako štátny majetok zložený z konfiškovaných nehnuteľností bol po revolúcii predmetom mnohých reštitučných nárokov. Po prechode týmto ťažkým obdobím a po konsolidácii v polovici deväťdesiatych rokov bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť. V súčasnosti predstavuje SEMAT a.s. Trnava ekonomicky stabilizovanú firmu známu v regióne ako výrobca kvalitných osív, ale aj s rozšírenou poľnohospodárskou prvovýrobou. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín a krmovín. V živočíšnej výrobe dominuje mlieko a výroba bravčového mäsa. Špecialitou firmy je vlastný bitúnok a výrobňa mäsových výrobkov, ktorá je v prevádzke od roku 1991 a má teda tradíciu. S kvalitnými výrobkami sa stretnete v našich dvoch predajniach, ale aj v ďalšej obchodnej sieti regiónu.